Voorwaarden

De schotel moet op een veilige manier te benaderen zijn. Ik haal geen halsbrekende toeren uit om aan de schotel te kunnen werken.

Mocht er geen ontvangst mogelijk zijn (denk aan bomen, of de schotel is niet op een veilige manier te benaderen) en het werk moet gestaakt worden, dan breng ik alleen voorrijkosten in rekening. Ik zal met u overleggen of u wilt dat ik de schotel op nieuw afstel nadat u van mij gehoord heeft waar de schotel dan (door u) geplaatst dient te worden. Een vervolgbezoek is niet kosteloos.

U betaalt voor de verrichtte werkzaamheden. Indien ik constateer dat een onderdeel van uw installatie niet in orde is (bijv. verkeerde kabel, beugel niet goed gemonteerd) dan zal ik dit aan u melden. Als later (op een ander tijdstip) blijkt dat de installatie niet meer in orde is (bijv. de schotel is opnieuw verwaaid dan breng ik opnieuw kosten in rekening om aan de installatie te werken.

Betaling is direct na oplevering à contant of via PIN.